Piatok 22. 09. 2017 Meniny má: Móric

 

Vážení kolegovia, milí priatelia,

so smútkom a hlbokým dojatím oznamujeme nečakanú správu, že 5.9.2017 nás opustil náš dlhoročný kolega a priateľ prof. Ing. Mirko Matys, CSc. vo veku 71 rokov. Táto nečakaná správa hlboko zasiahla nielen nás, jeho najbližších kolegov na Katedre inžinierskej geológie, ale aj celú inžinierskogeologickú, ako aj geotechnickú komunitu, pretože Mirko Matys vzhľadom na jeho komunikatívnosť, ústretovosť a rozsiahle odborné aktivity bol rovnako známy a obľúbený v širokej obci inžinierskych geológov a geotechnikov.

Mirko, spomienky na prežité chvíle s Tebou si navždy zachováme v našich mysliach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovenská asociácia inžinierskych geológov, Katedra inžinierskej geológie PRIF UK a Slovenská geologická spoločnosť – odborná skupina inžinierskej geológie Vás pozývaju na prednášku:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV. hydrogeologický kongres  

III. inžinierskogeologický kongres

Brno, 4. - 7. septembra 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovenská asociácia inžinierskych geológov, Slovenská geologická spoločnosť -  odborná skupina inžinierskej geológie a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Vás pozývajú na prednášku:

Zosuvy na dopravných stavbách na Slovensku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNAM

pre pracovníkov, ktorí sa pripravujú na skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle geologického zákona.

Prihláška - Program

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2016

 

 


Fotografie TU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie 2016

Výbor Slovenskej asociácie inžinierskych geológov Vás pozýva na

Valné zhromaždenie SAIG, 30. 3. 2016 (streda) o 13:30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Prezentačnom centre AMOS, Mlynská dolina B, Bratislava

 

Valné zhromaždenie 2016 - pozvánka (.pdf)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie SAIG 2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAIG exkurzia 2013

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2012

ktorá sa uskutočnila 14. a 15. 6. 2012

vo Vysokých Tatrách – v Novom Smokovci

Fotografie tu

Odborný garant konferencie:
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

 

Téma konferencie:
Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike

Úvodná prednáška
František Baliak: 50 rokov od katastrofálneho zosuvu v Handlovej

Okruhy prednášok
1. Inžinierskogeologický prieskum: náklady a efektívnosť, predpoklady a skutočnosť
2. Moderné metódy a postupy hodnotenia horninového prostredia, vrátane podzemnej vody
3. Aktuálne problémy inžinierskej geológie a geotechniky v stavebnej praxi

Diskusné témy

Výučba inžinierskej geológie, hydrogeológie a geotechniky, efektívnosť laboratórnych a terénnych skúšok, skúsenosti s používaním noriem a ďalšie

Fotografie:

 

Odporúčané stránky:

 

Kontaktné informácie

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Adresa na doručovanie pošty: Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, Mlynská dolina G, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

IČO: 00 603 066

DIČ: 2020919076

IČ DPH: nie sme platca DPH

Číslo účtu: 116630012/0200

IBAN: SK2802000000000116630012