Nedeľa 20. 05. 2018 Meniny má: Bernard


Pavel Bláha: Geofyzika a svahové deformace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na Valné zhromaždenie SAIG, 13. marca 2018 (utorok) o 13:30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR budú môcť už od zajtra žiadať prostriedky na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov svahov. Ministerstvo životného prostredia SR pre ne 28. decembra 2017 vyhlási výzvu v celkovej výške 24 miliónov EUR. Jej účelom je zvýšiť účinnosť preventívnych opatrení na svahoch, kde existuje riziko spojené so zosuvmi.


Cieľom predmetnej výzvy je prostredníctvom štyroch hlavných aktivít, ktorými sú identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií, monitoring svahových deformácií a sanácia svahových deformácií, eliminovať environmentálne riziká na územiach ohrozených zosuvmi.


Výzva nie je časovo ohraničená a subjekty môžu žiadať o finančné prostriedky do vyčerpania alokácie. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dňom vyhlásenia dostupné na webovej stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia - www.op-kzp.sk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovenská asociácia inžinierskych geológov a Katedra inžinierskej geológie PRIF UK Vás pozývaju na odborný seminár:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

pre pracovníkov, ktorí sa pripravujú na skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle geologického zákona.

Prihláška - Program

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2016

 

 


Fotografie TU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie 2016

Výbor Slovenskej asociácie inžinierskych geológov Vás pozýva na

Valné zhromaždenie SAIG, 30. 3. 2016 (streda) o 13:30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Prezentačnom centre AMOS, Mlynská dolina B, Bratislava

 

Valné zhromaždenie 2016 - pozvánka (.pdf)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie SAIG 2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAIG exkurzia 2013

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2012

ktorá sa uskutočnila 14. a 15. 6. 2012

vo Vysokých Tatrách – v Novom Smokovci

Fotografie tu

Odborný garant konferencie:
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

 

Téma konferencie:
Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike

Úvodná prednáška
František Baliak: 50 rokov od katastrofálneho zosuvu v Handlovej

Okruhy prednášok
1. Inžinierskogeologický prieskum: náklady a efektívnosť, predpoklady a skutočnosť
2. Moderné metódy a postupy hodnotenia horninového prostredia, vrátane podzemnej vody
3. Aktuálne problémy inžinierskej geológie a geotechniky v stavebnej praxi

Diskusné témy

Výučba inžinierskej geológie, hydrogeológie a geotechniky, efektívnosť laboratórnych a terénnych skúšok, skúsenosti s používaním noriem a ďalšie

Fotografie:

 

Odporúčané stránky:

 

Kontaktné informácie

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Adresa na doručovanie pošty: Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, Mlynská dolina G, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

IČO: 00 603 066

DIČ: 2020919076

IČ DPH: nie sme platca DPH

Číslo účtu: 116630012/0200

IBAN: SK2802000000000116630012