IG 2020 – NOVÝ TERMÍN NA ZASIELANIE ABSTRAKTOV – do 22. 02. 2020 !!!

Termín na zasielanie abstraktov konferenčných príspevkov je predĺžený do 22. 2. 2020. Termín na vypracovanie príspevkov sa predlžuje do 20. 4. 2020.