OD INŽINIERSKEJ GEOLÓGIE K DIPLOMACII

Medzi našich mnohoročných kolegov a priateľov z Českej republiky nepochybne patrí inžiniersky geológ  Ing. Otto Horský, CSc. Podeľme sa s ním s radosťou z udelenia vysokého štátneho vyznamenania, ktoré obdržal koncom minulého roka z krajiny, kde strávil mnoho rokov svojej aktívnej služby v oblasti nášho odboru.

PDF súbor na stiahnutie

Continue reading

Jubileum Prof. Ing. Jaroslava Paška, DrSc.

V decembri 2018 oslavuje profesor Jaroslav Pašek, rodák z Bratislavy, významné životné jubileum – 90. narodeniny. Informácie o jeho živote, práci a prínose pre odbor inžinierska geológia nájdete v aktuálnom čísle Spravodajcu. Tu si dovoľujeme uverejniť rozhovor, ktorý s jubilantom pri príležitosti jeho narodenín viedol Ing. Jan Novotný, CSc..

Continue reading