Smutná správa

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, priatelia,

so zármutkom vám oznamujeme, že nás dňa 29. mája 2023 navždy opustil významný inžiniersky geológ a náš kolega RNDr. Daniel Jadroň vo veku 80 rokov.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.