GEOSYNTETIKA 2021

Vážená vedecká a odborná verejnosť,

organizačný výbor konferencie GEOSYNTETIKA 2021, po dohode s vedením IGS Slovensko, sa rozhodol zmeniť tradičný februárový termín pre aktuálnu pandemickú situáciu. Mnoho konferencií sa organizuje v on-line priestore, to však nie je plnohodnotnou náhradou za priame stretnutia a diskusie, ktoré sú tak cenné pre jej účastníkov. Veríme, že situácia sa postupne zlepší a konferenciu uskutočníme 16. – 17. septembra 2021 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

Aktuálne informácie nájdete na stránke www.geosyntetika.sk, kde sú uvedené informácie aj o poslednom organizovanom ročníku konferencie. Do 31. 03. 2021 môžete zasielať námety na tematické okruhy konferencie, ktoré starostlivo vyhodnotíme a vyhlásime termíny na prihlasovanie príspevkov.