II. cirkulár Svahové deformace a pseudokras 2020 – konferencia zrušená

Konferencia Svahové deformace a pseudokras 2020 bola v plánovanom termíne zrušená. Ihneď ako to situácia umožní bude konferencia uskutočnená v náhradnom termíne o čom Vás budeme vopred informovať. Ďakujeme

Cirkular_II_Svahovky