Seminár IG 2022 – Zosuvy a riziká spojené so zmenami klímy Nový Smokovec, ATRIUM hotel, 15. a 16. júna 2022 Záväzné prihlasovanie do 16. mája 2022 !

Prosíme všetkých predbežne prihlásených kolegov, aby svoj záujem o účasť na seminári potvrdili vyplnením a zaslaním Záväznej prihlášky.

https://saig.sk/wp-content/uploads/2022/04/Zavazna-prihlaska_seminar-IG-2022.doc