Smutná správa

Vážené kolegyne a kolegovia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš kolega RNDr. Roman Vadovič.

Posledná rozlúčka s Romanom bude v pondelok dňa 21.11.2022 o 11 hod v Krematóriu v Bratislave.