Smutná správa – zomrel člen SAIG Ing. Zoltán Spišák