Smutná správa

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom a priateľom, že dňa 22. júna 2020 vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil významný slovenský inžiniersky geológ, dlhoročný pracovník IGHP, RNDr. Ján Otepka. Česť jeho pamiatke!