Svahové deformace a pseudokras 2023 – II. cirkulár

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 12. ročník konferencie „Svahové deformace a pseudokras“, ktorá sa bude konať v dňoch 19.-21. 4. 2023 v historickom baníckom meste Banská Štiavnica.

Bližšie podrobnosti v II. cirkulári.

Na stretnutie v Banskej Štiavnici sa tešia organizátori

Česká geologická služba

Univerzita Komenského v Bratislave