ENVISAN

V priebehu roka 2022 vznikla profesijná asociácia ENVISAN, ktorá je záujmovým združením právnických osôb vykonávajúcich činnosť v oblasti sanácií environmentálnych záťaží na Slovensku. Viac informácií o novom stavovskom združení nájdete priamo na ich stránke https://www.envisan.sk/