INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 online – list predsedu SAIG

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

týmto mailom sa na vás obraciam ohľadom našej pravidelnej konferencie INŽINIERSKA GEOLÓGIA, ktorá sa mala konať v júni tohto roku vo Vysokých Tatrách a na ktorú sa už mnohí z vás prihlásili. Boli sme zvyknutí, že bola vhodným prostriedkom na sprostredkovanie nových informácií v odbore a aj na osobné stretnutia a rozhovory, na ktoré nemáme v bežnom zhone života prevažne čas. Žiaľ, súčasná situácia nám nedovoľuje osobné stretnutia vo vyššom počte, a preto sa organizačný výbor rozhodol usporiadať aspoň skrátenú verziu konferencie formou videokonferencie.

Rozhodli sme sa tak preto, lebo na rok 2020 pripadá 30. výročie vzniku Slovenskej i Českej asociácie inžinierskych geológov. Prostredníctvom online prenosu si v krátkosti pripomenieme uvedenú udalosť a zároveň bude možnosť sprostredkovať vám niektoré vybrané príspevky prihlásených účastníkov, ktoré už o 2 roky nemusia byť aktuálne. Napr. smerovanie európskych noriem v geotechnike a inžinierskej geológii, aktuálne sanácie zosuvných území, použitie netradičných metód sanácie i hodnotenia geologických hazardov, skúsenosti z inžinierskogeologických výskumov i trendy vo výskume.

Videokonferencia sa bude konať 18. 6. 2020 v čase od 9.00 do 13.00. Všetkých, ktorí by sa chceli tejto videokonferencie zúčastniť žiadame, aby sa zaregistrovali na stránke www.saig.sk, ak to ešte neurobili. Možnosť pripojenia na konferenciu dostanú iba zaregistrovaní účastníci. Konferencia bude pre účastníkov bezplatná, a to vďaka podpore sponzorov – spoločnosti ZSE, a.s., a Geosoul, s.r.o.

Z online konferencie bude vydaný elektronický zborník, a preto láskavo žiadame prihlásených autorov o zaslanie plných príspevkov (pokyny pre autorov) do avizovaného termínu 22. mája 2020 na adresu tatiana.durmekova@uniba.sk. Z dodaných príspevkov budú vybraní, po dohode s nimi, prednášatelia. Pripomíname aj možnosť publikovania vašich príspevkov v časopise „Geotechnika“, v tom prípade sa obráťte na prof. Frankovskú na adrese jana.frankovska@stuba.sk.

Veríme, že aj takáto „náhradná konferencia“ Vám poskytne dôležité informácie a zážitok a navnadí Vás na skutočnú konferenciu, ktorú plánujeme zorganizovať v júni 2022.

S pozdravom

Za organizačný výbor

Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., predseda SAIG

V Bratislave, dňa 15. mája 2020