ZMENA FORMY KONFERENCIE INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 – nový formulár na vypracovanie príspevkov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

súčasná epidemická situácia nás núti presunúť konferenciu INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020, ktorá sa mala uskutočniť v termíne 18. – 19. júna 2020 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, na časy, keď to bude bezpečnejšie a keď sa jej budú môcť bez problémov zúčastniť aj zahraniční účastníci, najmä naši kolegovia z Českej republiky.

Reálny termín predpokladáme o 2 roky. Aby sme však neopomenuli významné 30. výročie vzniku SAIG a ČAIG, ktoré pripadá na rok 2020, a tiež využili potenciál nových poznatkov v odboroch inžinierska geológia a geotechnika z príspevkov, ktoré už mnohí z vás k plánovanej konferencii prihlásili a aj vyhotovili, plánujeme pripraviť v pôvodnom termíne (18. 6. 2020) jednodňovú videokonferenciu. K dispozícii bude elektronicky zborník, zostavený zo všetkých príspevkov, ktoré pošlete.

Termín na vypracovanie konferenčných príspevkov je predĺžený do 22. mája 2020. Nový formulár na vypracovanie konferenčných príspevkov nájdete TU.

.

Ďalšie informácie pripravíme čoskoro. Tým, ktorí už zaplatili vložné, bude vrátené späť na účet.

S úctou

Výbor SAIG

Organizačný výbor konferencie