Inžinierska geológia 2022 – Zosuvy a riziká spojené so zmenami klímy, 15. – 17. 06. 2022

Milí kolegovia,

pozývame vás na 2-dňový odborný seminár spojený s exkurziou, ktorý organizuje Slovenská asociácia inžinierskych geológov (SAIG) spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), Katedrou geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Katedrou inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2022 – ZOSUVY A RIZIKÁ SPOJENÉ SO ZMENAMI KLÍMY

ktorý sa bude konať v dňoch 15. až 16. 6. 2022 (17. 6. – odborná exkurzia) vo Vysokých alebo Nízkych Tatrách (miesto konania bude upresnené neskôr).

Vítané sú príspevky z celého širokého okruhu problematiky inžinierskej geológie, geotechniky, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky, nielen súvisiace so zosuvmi a svahovými deformáciami!

Na vypracovanie príspevkov použite, prosím, tento formulár. Príspevky budú recenzované členmi Vedeckého výboru seminára. Z príspevkov bude zostavený e-zborník. 

Vypracované príspevky prosíme poslať elektronicky na e-mailovú adresu: rudolf.tornyai@uniba.sk do 16. mája 2022.

Informácie o mieste konania seminára zatiaľ nemáme k dispozícii.

Náklady spojené s účasťou na seminári a exkurzii budú upresnené neskôr (predpoklad štandardného vložného je cca 50 Eur).