20. Slovenská hydrogeologická konferencia, 23. – 26. 05. 2022, Tatranská Javorina

Slovenská asociácia hydrogeológov a Výskumný ústav vodného hospodárstva pozývajú všetkých svojich členov, domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej a verejne správy, univerzít a ďalšiu odbornú verejnosť, na jubilejnú 20. slovenskú hydrogeologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Nosným motívom konferencie je nový prístup k manažmentu a ochrane vôd. V rámci konferencie si pripomenieme aj životné jubileá členov SAH.

Okrem bohatého odborného programu a odbornej exkurzie sme pre Vás pripravili aj zaujímavý sprievodný program. Konferencia je jedinečným miestom pre získanie nových informácií, ale aj prezentáciu Vašich prác a činností, či nadviazanie užitočných kontaktov.
Prijaté príspevky budú prezentované formou prednášok alebo posterov v rámci posterovej sekcie, a rozšírené abstrakty budú publikované v e-zborníku. Vybrané príspevky budú po posúdení vedeckým výborom odporučené redakčnej rade časopisu Podzemná voda na publikovanie.

Všetky informácie nájdete TU.