Pozvánka na online prednášku – Mag. Dr.rer.nat Wolfgang Straka & Ass.Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing MMMag. Dr. Klaus Voit

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK
a Slovenská asociácia inžinierskych geológov Vás srdečne pozývajú na prednášku:

Témy:
The Brenner Base Tunnel – Can it be used for district heating?

Geological and geotechnical consideration of natural stone support bodies (non-mortared and mortared)

Dátum konania: 13.12.2021 o 13:00 hod.

Prednášajúci: Mag. Dr.rer.nat Wolfgang Straka & Ass.Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing MMMag. Dr. Klaus Voit

BOKU Wien, Institut fuer Angewandte Geologie

Možnosť sledovať prednášku online v prostredí MS-Teams TU