HG a IG kongres, 6. – 9. 09. 2022, Ústí nad Labem

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání. Jednání je naplánováno do moderních prostor kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. – 9. září 2022. Podrobnější informace naleznete na kongresovém webu https://hgig.cz.