Pozvánka na prednášku – Assist. Prof. Dr. Klaus Voit, BOKU Wien, Institut fuer Angewandte Geologie

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK
a Slovenská asociácia inžinierskych geológov Vás srdečne pozývajú na prednášku:

Témy:
Shallow fastening in rock – influence of rock characteristics on the load capacity
Reuse of tunnel excavation material – illustrated by the example of the Brenner Base Tunnel

Dátum konania: 10.11.2021 o 13:00 hod.
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Pavilón G, miestnosť G-130

Prednášajúci: Assist. Prof. Dr. Klaus Voit,
BOKU Wien, Institut fuer Angewandte Geologie

Možnosť sledovať prednášku online v prostredí MS-Teams TU

 

Prednáška ONLINE