Smutná správa

So zármutkom oznamujeme kolegom, priateľom, členom SAIG, že nás v týchto dňoch navždy opustil náš milý kolega, učiteľ, priateľ a dobrý kamarát, významný inžiniersky geológ doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc. vo veku nedožitých 84 rokov (nar. 14. mája 1937).

Spomínajme na neho s úctou!

Rozlúčka s Igorom bude vo štvrtok 29. 04. 2021 o 12.30 hod. v Krematóriu v Bratislave. Do obradnej siene má povolený vstup iba najbližšia rodina.