Svahové deformácie- informačná brožúra pre verejnosť na tému zosuvy

Informačná brožúra si kladie za cieľ priblížiť problematiku svahových deformácií (zosuvov) na Slovensku. Je určená širokej verejnosti, najmä však obciam, ktoré sú potenciálne zasiahnuté zosuvmi. Prvá časť je zameraná na všeobecné informácie a stav zosuvov na Slovensku, v druhej  je  kladený dôraz  na príklady sanovaných lokalít v priebehu rokov 2010 – 2018. K dispozícii na stiahnutie na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia.