Konferencia Tunely a podzemné stavby 2024

Pozývame vás na odborné podujatie s medzinárodnou účasťou Konferencia tunely a podzemné stavby 2024, ktoré organizuje Slovenská tunelárska asociácia. Registrácia na konferenciu je možná len cez webovú stránku www.taps2024.sk. Neváhajte využiť registračný poplatok za zvýhodnenú cenu. Touto cestou vás tiež vyzývame k zaslaniu abstraktov k príspevkom, ktoré by ste mali záujem prezentovať počas Konferencie tunely a podzemné stavby 2024. Termín na zaslanie abstraktu je 29. 2. 2024.  Abstrakty sa odovzdávajú výhradne cez formulár na webovej stránke www.taps2024.sk. K úspešnému nahratiu abstraktu je potrebné prihlásenie sa na: https://taps2024.sk/sk/abstract/apply. Prihlásené abstrakty vyhodnotí odborná komisia prípravného výboru konferencie a následne účastníkov vyzve k zaslaniu príspevkov.   Všetky dôležité informácie nájdete na webe konferencie www.taps2024.sk.V prípade ďalších otázok nás kontaktujte mailom na: info@taps2024.sk alebo silvia.jahnova@keycommunications.sk. Tešíme sa na Vašu účasť, ako aj na Vaše odborné príspevky.