Workshop pre mladých profesionálov 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) aj tento rok pripravil bezplatný Workshop pre mladých profesionálov 2024. Tento je pokračovaním úspešného Workshopu z roku 2023. Workshop sa uskutoční 21.3.2024 v Bratislave na Karloveskej 63 v priestoroch ÚNMS SR. Je určený pre mladých profesionálov pôsobiacich v praxi vo veku do 35 rokov.

Prečo sa zapojiť?

                    Naučte sa ovplyvňovať trh prostredníctvom technických noriem

                    Buďte o krok vpred pred vašou konkurenciou

                    Myslite medzinárodne

                    Spoja sa s ostatnými odborníkmi vo svete

                    Presadzujte záujmy vášho zamestnávateľa

                    Podporujte záujmy Slovenska

                    Naučte sa soft skills

                    Staňte sa členom technickej komisie

 

Podmienky účasti:

                    Mladí špecialisti vo veku od 20 do 35 rokov

                    Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie

                    Byť v pracovnom pomere

                    Kontakt s technickou normalizáciou alebo posudzovaním zhody

                    Znalosť angličtiny povinná minimálne na úrovni B1

 

Termín Workshopu:

                    Štvrtok, 21. marca 2024

 

Miesto konania: Bratislava

                    Kongresová sála ÚNMS SR, Karloveská 63, 841 04 Bratislava

 

Program a formulár na registráciu nájdete na https://www.normoff.gov.sk/stranka/577/young-professionals/

 

Ak spĺňate uvedené podmienky a máte záujem sa zúčastniť, potvrďte nám, prosím, Vašu účasť vyplnením a zaslaním registračného formuláru na e-mailovú adresu nacosunamnormy@normoff.gov.sk  najneskôr do 15.3.2024.

 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!