Pavel Bláha: Geofyzika a svahové deformace

Slovo o knize GEOFYZIKA A SVAHOVÉ DEFORMACE

Ke konci roku 2017 byla vydána Geotestem Brno ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě a s garancí Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě a Přírodovědecké fakulty UK v Bratislavě kniha GEOFYZIKA A SVAHOVÉ DEFORMACE, ISBN 978-80-270-2501-5 a ISBN 978-80-223-4424-6. Kniha byla zpracována renomovaným a světově uznávaným inženýrským geofyzikem doc. RNDr. Pavlem Bláhou, DrSc. Jejími lektory jsou doc. RNDr. Vojtěch Gajdoš, CSc., doc. RNDr. Pavel Pospíšil, PhD. a Ing. Otto Horský, CSc. Continue reading