Jubileum Prof. Ing. Jaroslava Paška, DrSc.

V decembri 2018 oslavuje profesor Jaroslav Pašek, rodák z Bratislavy, významné životné jubileum – 90. narodeniny. Informácie o jeho živote, práci a prínose pre odbor inžinierska geológia nájdete v aktuálnom čísle Spravodajcu. Tu si dovoľujeme uverejniť rozhovor, ktorý s jubilantom pri príležitosti jeho narodenín viedol Ing. Jan Novotný, CSc..

Continue reading

Stretnutie s členmi výboru ČAIG

Pozývame Vás na stretnutie s členmi výboru ČAIG. Miesto a čas konania: 22– 23. november 2018, sklep Tvrdonice, neďaleko Lanžhotu, ČR

Predbežný záujem o účasť treba nahlásiť predsedovi SAIG.

Aktuálne problémy v inžinierskej geológii

Slovenská asociácia inžinierskych geológov Vás 17. októbra 2018 o 14:00 srdečne pozýva na prednáškové popoludnie v rámci cyklu prednášok Aktuálne problémy v inžinierskej geológii. Viac info TU.

Spravodajca 53/2018

Nový spravodajca SAIG 53/2018 bol zverejnený. Stiahnuť si ho môžete v karte Spravodajca.

19. SLOVENSKÁ HYDROGEOLOGICKÁ KONFERENCIA „Hydrogeológia – vzdelávanie, veda a prax“

Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozývajú všetkých svojich členov, absolventov a odbornú verejnosť na 19. Slovenskú hydrogeologickú konferenciu organizovanú pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Continue reading

Pavel Bláha: Geofyzika a svahové deformace

Slovo o knize GEOFYZIKA A SVAHOVÉ DEFORMACE

Ke konci roku 2017 byla vydána Geotestem Brno ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě a s garancí Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě a Přírodovědecké fakulty UK v Bratislavě kniha GEOFYZIKA A SVAHOVÉ DEFORMACE, ISBN 978-80-270-2501-5 a ISBN 978-80-223-4424-6. Kniha byla zpracována renomovaným a světově uznávaným inženýrským geofyzikem doc. RNDr. Pavlem Bláhou, DrSc. Jejími lektory jsou doc. RNDr. Vojtěch Gajdoš, CSc., doc. RNDr. Pavel Pospíšil, PhD. a Ing. Otto Horský, CSc. Continue reading