Jubileum Prof. Ing. Jaroslava Paška, DrSc.

V decembri 2018 oslavuje profesor Jaroslav Pašek, rodák z Bratislavy, významné životné jubileum – 90. narodeniny. Informácie o jeho živote, práci a prínose pre odbor inžinierska geológia nájdete v aktuálnom čísle Spravodajcu. Tu si dovoľujeme uverejniť rozhovor, ktorý s jubilantom pri príležitosti jeho narodenín viedol Ing. Jan Novotný, CSc..

Continue reading

Stretnutie s členmi výboru ČAIG

Pozývame Vás na stretnutie s členmi výboru ČAIG. Miesto a čas konania: 22– 23. november 2018, sklep Tvrdonice, neďaleko Lanžhotu, ČR

Predbežný záujem o účasť treba nahlásiť predsedovi SAIG.

Aktuálne problémy v inžinierskej geológii

Slovenská asociácia inžinierskych geológov Vás 17. októbra 2018 o 14:00 srdečne pozýva na prednáškové popoludnie v rámci cyklu prednášok Aktuálne problémy v inžinierskej geológii. Viac info TU.