ENVISAN

V priebehu roka 2022 vznikla profesijná asociácia ENVISAN, ktorá je záujmovým združením právnických osôb vykonávajúcich činnosť v oblasti sanácií environmentálnych záťaží na Slovensku. Viac informácií o novom stavovskom združení nájdete priamo na ich stránke https://www.envisan.sk/

Smutná správa

Vážené kolegyne a kolegovia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš kolega RNDr. Roman Vadovič.

Posledná rozlúčka s Romanom bude v pondelok dňa 21.11.2022 o 11 hod v Krematóriu v Bratislave.

Nová publikácia o svahových deformáciách na Slovensku – Zosuvy na Slovensku

Publikácia Zosuvy na Slovensku vznikla vďaka národnému projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého riešenie a aktivity zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

Continue reading

1 2 3 6