Smutná správa

Vážené kolegyne a kolegovia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš kolega RNDr. Roman Vadovič.

Posledná rozlúčka s Romanom bude v pondelok dňa 21.11.2022 o 11 hod v Krematóriu v Bratislave.

Nová publikácia o svahových deformáciách na Slovensku – Zosuvy na Slovensku

Publikácia Zosuvy na Slovensku vznikla vďaka národnému projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého riešenie a aktivity zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

Continue reading

Inžinierska geológia 2022 – Zosuvy a riziká spojené so zmenami klímy, 15. – 17. 06. 2022

Milí kolegovia,

pozývame vás na 2-dňový odborný seminár spojený s exkurziou, ktorý organizuje Slovenská asociácia inžinierskych geológov (SAIG) spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), Katedrou geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Katedrou inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2022 – ZOSUVY A RIZIKÁ SPOJENÉ SO ZMENAMI KLÍMY

ktorý sa bude konať v dňoch 15. až 16. 6. 2022 (17. 6. – odborná exkurzia) vo Vysokých alebo Nízkych Tatrách (miesto konania bude upresnené neskôr).

Continue reading

1 2 3 5