Smutná správa

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, priatelia,

so zármutkom vám oznamujeme, že nás dňa 29. mája 2023 navždy opustil významný inžiniersky geológ a náš kolega RNDr. Daniel Jadroň vo veku 80 rokov.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

ENVISAN

V priebehu roka 2022 vznikla profesijná asociácia ENVISAN, ktorá je záujmovým združením právnických osôb vykonávajúcich činnosť v oblasti sanácií environmentálnych záťaží na Slovensku. Viac informácií o novom stavovskom združení nájdete priamo na ich stránke https://www.envisan.sk/

Smutná správa

Vážené kolegyne a kolegovia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš kolega RNDr. Roman Vadovič.

Posledná rozlúčka s Romanom bude v pondelok dňa 21.11.2022 o 11 hod v Krematóriu v Bratislave.

1 2 3 6