GEOSYNTETIKA 2021

Vážená vedecká a odborná verejnosť,

organizačný výbor konferencie GEOSYNTETIKA 2021, po dohode s vedením IGS Slovensko, sa rozhodol zmeniť tradičný februárový termín pre aktuálnu pandemickú situáciu. Continue reading

Smutná správa

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom a priateľom, že dňa 22. júna 2020 vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil významný slovenský inžiniersky geológ, dlhoročný pracovník IGHP, RNDr. Ján Otepka. Česť jeho pamiatke!

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 online – list predsedu SAIG

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

týmto mailom sa na vás obraciam ohľadom našej pravidelnej konferencie INŽINIERSKA GEOLÓGIA, ktorá sa mala konať v júni tohto roku vo Vysokých Tatrách a na ktorú sa už mnohí z vás prihlásili. Boli sme zvyknutí, že bola vhodným prostriedkom na sprostredkovanie nových informácií v odbore a aj na osobné stretnutia a rozhovory, na ktoré nemáme v bežnom zhone života prevažne čas. Žiaľ, súčasná situácia nám nedovoľuje osobné stretnutia vo vyššom počte, a preto sa organizačný výbor rozhodol usporiadať aspoň skrátenú verziu konferencie formou videokonferencie.

Continue reading

ZMENA FORMY KONFERENCIE INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 – nový formulár na vypracovanie príspevkov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

súčasná epidemická situácia nás núti presunúť konferenciu INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020, ktorá sa mala uskutočniť v termíne 18. – 19. júna 2020 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, na časy, keď to bude bezpečnejšie a keď sa jej budú môcť bez problémov zúčastniť aj zahraniční účastníci, najmä naši kolegovia z Českej republiky. Continue reading