Smutná správa

So zármutkom oznamujeme kolegom, priateľom, členom SAIG, že nás v týchto dňoch navždy opustil náš milý kolega, učiteľ, priateľ a dobrý kamarát, významný inžiniersky geológ doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc. vo veku nedožitých 84 rokov (nar. 14. mája 1937). Continue reading

GEOSYNTETIKA 2021

Vážená vedecká a odborná verejnosť,

organizačný výbor konferencie GEOSYNTETIKA 2021, po dohode s vedením IGS Slovensko, sa rozhodol zmeniť tradičný februárový termín pre aktuálnu pandemickú situáciu. Continue reading

Smutná správa

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom a priateľom, že dňa 22. júna 2020 vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil významný slovenský inžiniersky geológ, dlhoročný pracovník IGHP, RNDr. Ján Otepka. Česť jeho pamiatke!