Smutná správa

Vážené kolegyne a kolegovia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš kolega RNDr. Roman Vadovič.

Posledná rozlúčka s Romanom bude v pondelok dňa 21.11.2022 o 11 hod v Krematóriu v Bratislave.

Nová publikácia o svahových deformáciách na Slovensku – Zosuvy na Slovensku

Publikácia Zosuvy na Slovensku vznikla vďaka národnému projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého riešenie a aktivity zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

Continue reading