20. Slovenská hydrogeologická konferencia, 23. – 26. 05. 2022, Tatranská Javorina

Slovenská asociácia hydrogeológov a Výskumný ústav vodného hospodárstva pozývajú všetkých svojich členov, domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej a verejne správy, univerzít a ďalšiu odbornú verejnosť, na jubilejnú 20. slovenskú hydrogeologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Nosným motívom konferencie je nový prístup k manažmentu a ochrane vôd. V rámci konferencie si pripomenieme aj životné jubileá členov SAH.

Continue reading

HG a IG kongres, 6. – 9. 09. 2022, Ústí nad Labem

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání. Jednání je naplánováno do moderních prostor kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. – 9. září 2022. Podrobnější informace naleznete na kongresovém webu https://hgig.cz.

Smutná správa

So zármutkom oznamujeme kolegom, priateľom, členom SAIG, že nás v týchto dňoch navždy opustil náš milý kolega, učiteľ, priateľ a dobrý kamarát, významný inžiniersky geológ doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc. vo veku nedožitých 84 rokov (nar. 14. mája 1937). Continue reading

GEOSYNTETIKA 2021

Vážená vedecká a odborná verejnosť,

organizačný výbor konferencie GEOSYNTETIKA 2021, po dohode s vedením IGS Slovensko, sa rozhodol zmeniť tradičný februárový termín pre aktuálnu pandemickú situáciu. Continue reading

Smutná správa

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom a priateľom, že dňa 22. júna 2020 vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil významný slovenský inžiniersky geológ, dlhoročný pracovník IGHP, RNDr. Ján Otepka. Česť jeho pamiatke!